Posts

Ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου - You who bears the sin of the world

Image
Today, according to the Julian calendar, which the Greek Orthodox Church of Jerusalem follows and to which I belong, is the feast of the Theophany. This is, without a doubt, my favorite Theophany hymn. Hit play, enjoy and chant along. Ὁ αἲρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου  (O airon tin amartian tou cosmou) You, who bears the sins of the world ἦλθες Κύριε, μορφὴν δούλου λαβών  (Ilthes Kirie, morfin doulou lavon) You came Lord, taking on a slave's [man's] appearance Βάπτισμα αἰτῶν Κύριε, ὁ μὴ γνοὺς ἁμαρτίαν.  (Vaptisma aiton Kirie, o mi gnous amartian) And requesting a baptism, You who knows no sin Εἴδοσάν σε ὕδατα Κύριε, καὶ ἐφοβήθησαν, (Eidosan se idata, Kirie, kai efovithisan) The waters saw You, Lord, and became afraid σύντρομος γέγονεν ὁ Πρόδρομος,   (Sintromos yegonen o Prodromos) John the Baptist [the Forerunner] was terrified καὶ ἐβόησε λέγων· (Kai evoise legon) And he spoke, saying: πῶς φωτίσει ὁ λύχνος τὸ Φῶς; (Pos fotisei o likhnos to Fos) "How shall the lamp illuminate

Why You Should Thank the Rûm(Greeks) for Vaccines & Why Levantine Wisdom is Pro-vaccines.

Image
  “In general, we could say that the Greeks, being Easterners, appeared more amenable to practical medicine than the Westerners” [1]. The issue of vaccines and all the conspiracy theories surrounding it has spread all over the internet, from developed to developing countries arguing how to fight the government for mandating vaccines. Some claim it is a power grab by the governments, some publish biased data saying vaccines are ineffective, some say they will have very bad long term effects and some claim they are planting chips in our bodies so governments can monitor us all the time. Emmanouel Timonis and Jacobus Pylarinos, engraving from the front cover of their book “Some account of what is said for inoculating or transplanting the smallpox” With some remarks thereon του Cotton Mather. Boston, 1721 [1] Emmanouel Timonis and Jacobus Pylarinos, engraving from the front cover of their book “Some account of what is said for inoculating or transplanting the smallpox” With some remarks th

Τις Θεός μέγας - أيّ إله عظيم مثل إلهنا

Image
 Press play and start chanting along in Greek/Arabic! Greek: Τις θεός μέγας ως ο Θεός ημών; (Tis Theos megas os o Theos imon) Συ εί ο Θεος ο ποιών θαυμάσια μόνο. (Si ei o Theos o pion  thavmasia mono) Arabic: أيّ إله عظيم مثل إلهنا   (Ayyo elah a'theemon methla elahana) أَنتَ هو الله الصّانِعُ العَجائِبَ وَحدَك (Anta howa allah sane'o al-aja'eba wahdaka)

ها هوذا الختن - Bridegroom hymn - Ιδού Ο Νυμφίος

Image
 Press play and chant along! Ιδού ο Νυμφίος  (Idou o Nimfios) ها هوذا الختن (Hatha howa al-khatan) έρχεται εν τω μέσω της νυκτός (Erkhetai en to meso tis niktos) يأتي في نصف الليل (Ya'ti fi nesf al-layl)  και μακάριος ο δούλος, (Kai makarios o doulos) فطوبى للعبد (Fa-touba lel-abed) ον ευρήσει γρηγορούντα (On evrisei grigorounta) الذي يجده مستيقظا (Al-lathi yajidoh mostaykethan) ανάξιος δε πάλιν (Anaxios de palin) [فهو غير مستحق] (Fa-howa ghayr mostahek) ον ευρήσει ραθυμούντα (On evrisei rathimounta) أما الذي يجده متغافلا (Amma al-lathi yajidoh motaghafelan) Βλέπε ουν ψυχή μου (Vlepe oun psikhi mou)  فانظري يا نفسي (Fa-onthori ya nafsi) μη τω ύπνω κατενεχθής (Mi to ipno katenkhthis) ألا تستغرقي في النوم  (Al-la tastaghreki fe al-nawm) ίνα μη τω θανάτω παραδοθής (Ina mi to thanato paradothis) [ألا تسلمي إلى الموت] (Al-la tastaslemi ela al mawt) και της Βασιλείας έξω κλεισθής (Kai tis Vasileias exo kleisthis) ويغلق عليك خارج الملكوت  (Wa-yoghlak alayki khareja al-malakout) αλλά ανάνη

Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου(ΣΤΑΣΙΣ Β'') - خدمة مديح السيدة العذراء (البيت الثاني)

Image
  Γνῶσιν ἄγνωστον γνῶναι, ἡ Παρθένος Γ νῶσιν ἄγνωστον γνῶναι ἡ Παρθένος ζητοῦσα ἐβόησε πρὸς τὸν λειτουργοῦντα· (Gnosin agnoston gnonai ii Parthenos zitousa evoise pros ton leitorgounta) أنّ البتول قد التمست أن تعلم علم ما لا يعلم، فهتفت نحو الخادم قائلة: (Enna al-batoul kad eltamasat an ta'lam elm ma la yo'lam, fa-hatafat nahwa al-khadem ka'ela:) Ἐκ λαγόνων ἁγνῶν υἱὸν πῶς ἐστὶ τεχθῆναι δυνατόν; λέξον μοι   (Ek lagonon agnon ion pos esti tekthinai dinaton; lexon mi)   قل لي كيف يمكن أن يولد من أحشاءٍ نقيةٍ ابن؟ (Koll li kayfa yomken an yowlad men ahsha'n nakeya ebn?) πρὸς ἣν ἐκεῖνος ἔφησεν ἐν φόβῳ πρὶν κραυγάζων οὕτω· (Pros in ekeinos efisen  en fovo prin kravgazon outo)  فاجابها ذاك بخوفٍ صارخا هكذا: (Fa-ajabaha thak bekhawfen sarekhan hakatha:) Χαῖρε͵ βουλῆς ἀπορρήτου μύστις͵  (Khaire, voulis aporritou mistis) افرحي يا حافظة سر الرأي الذي لا يوصف (Efrahi ya gafetha serr al-ra'i al-lathi la yowsaf) χαῖρε͵ σιγῇ δεομένων πίστις· (Khaire, siyi deomenon pistis) افرحي يا

Τῇ υπέρμαχο - إني مدينتك يا والدة الإله - Greek/Arabic Lyrics

Image
Greek Version:   Arabic Version: Press play and chant along!  Lyrics: Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, (Ti ipermakho stratigo ta niktiria) ا[انّي أنا مدينتك يا والدة الإله أكتب لك ] رايات الغلبة يا قائدة محامية ([Enni ana madinataki ya waledat al-elah aktob laki] rayat al-ghalaba ya ka'eda hameya) ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, (Os litrotheisa ton deinon efkharistiria) وأقدّم لك الشكر كمُنقَذَة من الشدائد (Wa-okademo laki al-shokr ka-monketha men al-shada'ed) ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου θεοτοκε (Anagrafo si ii Polis sou theotoke) [ انّي أنا مدينتك يا والدة الإله أكتب لك] ( [Enni ana madinataki ya waledat al-elah aktob laki]) Ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, (Al os ekhousa to kratos aprosmakhiton) لكن بما أنّ لك العِزة التي لا تحارب (Laken be-ma anna laki al-izza al-lati la toharab) ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, (Ek pandoion meh kindinon eleftheroson) أعتقيني من صنوف الشدائد (A'tikini men sonuf al-shada'ed) ἵνα κράζω σοι· (Ina krazo si) حتى

Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου(ΣΤΑΣΙΣ Α') - خدمة مديح السيدة العذراء (البيت الاول)

Image
  Άγγελος πρωτοστάτης Ἄ γγελος πρωτοστάτης, إن الملاك المتقدم   οὐρανόθεν ἐπέμφθη, أرسل من السماء  εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ τό, Χαῖρε (ἐκ γ´)· ليقول لوالدة الإله افرحي (3) καὶ σὺν τῇ ἀσωμάτῳ φωνῇ, σωματούμενόν σε θεωρῶν Κύριε, فلما عاينك يا رب متجسداً مع الصوت غير المتجسد ἐξίστατο,  ذهل  καὶ ἵστατο κραυγάζων πρὸς αὐτὴν τοιαῦτα· ووقف صارخاً لها هكذا: Χαῖρε , δι΄ ἧς ἡ χαρὰ ἐκλάμψει· χαῖρε , δι΄ ἧς ἡ ἀρὰ ἐκλείψει· افرحي يا من بها يشرق السرور،  افرحي يا من بها تضمحل اللعنه Χαῖρε , τοῦ πεσόντος Ἀδὰμ ἡ ἀνάκλησις· χαῖρε , τῶν δακρύων τῆς Εὔας ἡ λύτρωσις· افرحي يا استعادة آدم الساقط،  افرحي يا نجاة حواء من البكاء والنحيب Χαῖρε , ὕψος δυσανάβατον ἀνθρωπίνοις λογισμοῖς· χαῖρε , βάθος δυσθεώρητον καὶ ἀγγέλων ὀφθαλμοῖς· افرحي يا علواً يعسر الصعود نحوه بالافكار البشرية، افرحي يا عمقاً يمتنع النظر اليه من أبصار الملائكة Χαῖρε , ὅτι ὑπάρχεις βασιλέως καθέδρα· χαῖρε , ὅτι βαστάζεις τὸν βαστάζοντα πάντα· افرحي لأنك وُجدتِ سُدّة للملك، افرحي لأنك تحملين الضّابط الكل Χαῖρε , ἀστὴρ ἐμφαίνων τὸν ἥλιον· χαῖρε , γα

Θεοτόκε Παρθένε - يا والدة الإله العذراء

Image
Ἁγία Σοφία   Θεοτόκε Παρθένε, Χαῖρε κεχαριτωμένη Μαρία, افرحي يا والدة الإله العذراء مريم يا ممتلئة نعمة ὁ Κύριος μετὰ σοῦ,     الربّ معك εὐλογημένη, σὺ ἐν γυναιξί,  مباركةٌ أنتِ في النساء καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου,   ومباركةٌ هي ثمرة بطنك ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν.   لأنكِ ولدتِ مخلص نفوسنا

Egomia e Genee Pase - Εγκώμια Αι γενεαί πάσαι - Kabarnos

Image
Press play and chant along! Notice: This is not the translation but simply an attempt to catch the lyrics of one of my favorite hymns performed by Kabarnos: Αι γενεαί πάσαι, ύμνον τη Ταφή Σου, προσφέρουσι Χριστέ μου. (Ai yeneai pasai, imnon ti tafi sou, prosferousi, Khriste mou) قد تم قول ابدي فمنك بيت لحم قد خرج لنا الفادي (Kadd tamma kawlon abadi, fa menki bayta lahmo kadd kharaja lana al-fadi) Ιωσήφ κηδεύει, συν τω Νικοδήμω, νεκροπρεπώς τον Κτίστην. (Iosif kidevei, sin to Nikodimo, nekroprepos ton Ktistin) مولود المغارة هو المسيح الفادي الاه من الاب (Mawlood al-maghara howa al-maseeho al-fadi elah mena al-aabi) Ω γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατόν μου Τέκνον, πού έδυ σου το κάλλος; (O ghliki mou eyar, ghlikitaton mou teknon, pou edi sou to kallos.)  شعاعه والكلمة مولود في مغارة (Sho'a'aho wal-kalima mawloodon fe maghara) Έρραναν τον τάφον αι Μυροφόροι μύρα, λίαν πρωί ελθούσαι. (Erranan ton tafon, ai Mirofori mira, lian proi elthousai.)

Ἐπὶ σοὶ Χαίρει, Κεχαριτωμένη, Πᾶσα ἡ κτίσις - إنّ البرايا بأسرها تفرحُ بكِ يا مُمتلئة نعمةً

Image
  Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός Επi Σoί Χαίρει, Κεχαριτωμένη, Πάσα Η Κτίσις, إنّ البرايا بأسرها تفرحُ بكِ يا مُمتلئة نعمةً Αγγέλων Τό Σύστημα Καί Ανθρώπων Τό Γένος, محافل الملائكة واجناس البشر Ηγιασμένε Ναέ Καί Παράδεισε Λογικέ, أيها الهيكل المتقدسُ والفردوس الناطق Παρθενικόν Καύχημα, فخر البتولية [مريم] Εξ Ής Θεός Εσαρκώθη التي منها تجسد الإله Καί Παιδίον Γέγονεν,   وصار طفلاً Ο Πρό Αιώνων Υπάρχων Θεός Ημών·   وهو إلهنا قبل الدهور Τήν Γάρ Σήν Μήτραν Θρόνον Εποίησε, لأنه صنع مستودعكِ عرشاً   Καί Τήν Σήν Γαστέρα Πλατυτέραν Ουρανών Απειργάσατο.   وجعل بطنكِ ارحب من السموات Επί Σοί Χαίρει, Κεχαριτωμένη, لذلك يا ممتلئةً نعمةً تفرح بكِ Πάσα Η Κτίσις Δόξα Σοι.   كلّ البرايا وتمجدكِ  

Μικρόν Απόδειπνον (Ευχή) - Small Compline (Prayer) - (صلاة النوم الصغرى (صلاة

Image
  Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Σωτῆρος ἐν τῇ Χώρᾳ Υπερένδοξε, αειπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, ايتها المجيدة المباركة والدة الإله الدائمة البتولية [مريم] προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν τω Υιώ σου και Θεώ ημών,  قدّمي صلاتنا إلى ابنك وإلهنا και αίτησαι ίνα σώση δια σου τας ψυχάς ημών.   متوسّلة إليه لكي يخلّص بكِ نفوسنا -------------------- Η ελπίς μου ο Πατήρ,  الآب رجائي καταφυγή μου ο Υιός,   والابن ملجأي σκέπη μου το Πνεύμα το άγιον·   والروح القدس ستري Τριάς αγία, δόξα σοι. ايها الثالوث القدوس المجد لك -------------------- Την πάσαν ελπίδα μου εις σε ανατίθημι,  عليكِ وضعتُ كلّ رجائي Μήτηρ του Θεού,   يا والدة الإله φύλαξόν με υπό την σκέπην σου.   فأحفظيني تحت ستر كنفكِ