Τῇ υπέρμαχο - إني مدينتك يا والدة الإله - Greek/Arabic Lyrics

Greek Version:
 

Arabic Version:

Press play and chant along! 

Lyrics:


Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια,

(Ti ipermakho stratigo ta niktiria)

ا[انّي أنا مدينتك يا والدة الإله أكتب لك] رايات الغلبة يا قائدة محامية

([Enni ana madinataki ya waledat al-elah aktob laki] rayat al-ghalaba ya ka'eda hameya)


ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια,

(Os litrotheisa ton deinon efkharistiria)

وأقدّم لك الشكر كمُنقَذَة من الشدائد

(Wa-okademo laki al-shokr ka-monketha men al-shada'ed)


ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου θεοτοκε

(Anagrafo si ii Polis sou theotoke)

[انّي أنا مدينتك يا والدة الإله أكتب لك]

([Enni ana madinataki ya waledat al-elah aktob laki])


Ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον,

(Al os ekhousa to kratos aprosmakhiton)

لكن بما أنّ لك العِزة التي لا تحارب

(Laken be-ma anna laki al-izza al-lati la toharab)


ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον,

(Ek pandoion meh kindinon eleftheroson)

أعتقيني من صنوف الشدائد

(A'tikini men sonuf al-shada'ed)


ἵνα κράζω σοι·

(Ina krazo si)

حتى أصرخ إليكِ

(Hatta asrokha elayki)


Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε

(Khaire, Nimfi animfefte)

افرحي يا عروسًا لا عروس له

(Efrahi ya aroosan la aroosa laha)Comments

  1. ممكن كلامات بل انجليزي

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε - All you that in Christ have been Baptized - انتم الذين بالمسيح اعتمدتم (Greek/Arabic/English)

Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου(ΣΤΑΣΙΣ Β'') - خدمة مديح السيدة العذراء (البيت الثاني)

Ἁγνὴ Παρθένε - O Virgin Pure - عذراءُ يا أم الإله - Kabarnos