Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε - All you that in Christ have been Baptized - انتم الذين بالمسيح اعتمدتم (Greek/Arabic/English)

Hit play and chant along, in Greek AND Arabic!Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε, 

(Ost eis Khriston envaptisthite)


 انتم الذين بالمسيح اعتمدتم

(Antom al-latheen bel-maseeh e'tadamdtom)


All you that in Christ have been Baptized


----------------------


Χριστόν ενεδύσασθε αλληλούια.

(Khriston enedisasthe alleluia)


 المسيح قد لبستم. هللويا

(Al-maseeh kad labestom. Alleluia)


Hve put on Christ. ALLELUIAComments

Popular posts from this blog

Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου(ΣΤΑΣΙΣ Β'') - خدمة مديح السيدة العذراء (البيت الثاني)

Ἁγνὴ Παρθένε - O Virgin Pure - عذراءُ يا أم الإله - Kabarnos